ALL PROJECTS

MINKE

MINKE (Metrologia per a la Xarxa Integrada de Gestió Marina i Transferència de Coneixement) proposa una nova visió en el disseny de xarxes de monitorització marina con...

[+]

JERICO RI

JERICO-RI: Joint European Research Infrastructure of Coastal Observatories és un sistema de sistemes que reforcen la xarxa europea d’observatoris costaners que proporci...

[+]

ENVRI FAIR

L’objectiu general és que al final d’aquest projecte, totes les infraestructures de recerca participants hagin construït un conjunt de serveis de dades FAIR. Aquest ...

[+]

MELOA

El projecte MELOA se centra en el desenvolupament d’uns dispositius flotants, anomenats WAVY drifters, que milloren els sistemes actuals d’observació i monitoratge de...

[+]

PECT Litoral Besòs Territori Sostenible

El projecte PECT Litoral Besòs Territori Sostenible l’encapçala l’Ajuntament de Sant Adrià del Besòs i en formen part també, l’Ajuntament de Badalona, la Univer...

[+]

EMSO-Link

EMSO persegueix l’objectiu a llarg termini de formar part del proper Sistema Europeu d’Observació de l'Oceà (EOOS), que s’espera que integri múltiples plataformes...

[+]

Innovative geophysical logging tools for mineral exploration

Aquest projecte impactarà impulsant la competitivitat de les empreses europees de matèries primeres i proporcionant solucions innovadores per a una exploració més efic...

[+]

EMSO implementation and operation: DEVelopment of instrument module

L’objectiu general d’EMSODEV és catalitzar les operacions completes de la infraestructura de recerca distribuïda per EMSO, mitjançant el desenvolupament i el desple...

[+]